Bölüm Başkanı Mesajı

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü; bünyesinde matematik, fizik ve kimya bölümlerinden akademisyenleri barındıran, hem lisans hem de lisansüstü mühendislik programlarında öğrenim gören öğrencilerin temel bilimler alanındaki altyapılarını güçlendirmek için kurulmuş  disiplinler arası bir bölümdür. Bölümümüz aynı zamanda, üniversitenin farklı bölümlerinin müfredatlarına da temel bilimler alanında katkı sağlamaktadır. Ayrıca, temel bilimler derslerini vermenin yanında, bölümümüz dahilinde, üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik araştırmalar da yapılmaktadır.