Misyon ve Vizyon

Vizyon
Yaptığı nitelikli araştırma ve lisans/lisansüstü seviyesinde verdiği derslerle gözde bir bölüm olmak.

Misyon  
  • Lisans ve lisansüstü seviyesinde mühendislik programlarında verilen temel bilimler derslerini en etkili şekilde vermek.
  • Üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılarak disiplinler arası projelerin geliştirilmesine ve ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesine katkı sağlamak.