Bölüm Tanıtımı

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü 2020  yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Donanımlı bir mühendisin yetişmesinde önem arz eden; problem tanımlama, modelleme ve analiz yapabilme yeteneği, temel bilimlerin öğrenilmesi ile gelişir. Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü, mühendislik eğitiminde teknolojinin dayandığı bilimsel temelleri yeterli düzeyde bilen, temel bilim dallarında ortaya konan gelişmeleri takip eden ve araştırma-geliştirme becerisine sahip mühendisler yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.